Robí nám radosť - robiť VÁM radosť...

HERMÍNKA s.r.o.

Bratislavská 45/25
900 21 Svätý Jur
Objednávky a informácie: 0948 150 234
cukraren.av@hotmail.com

Pečieme len na objednávku:

- na Vaše sviatočné príležitosti: oslavy, výročia, svadby...

- sladké a slané pečivo, torty, zákusky

Kontakt

HERMÍNKA s.r.o.

IČO: 52 264 939
DIČ: 2120952020
IČ DPH: SK2120952020
 
Zapísaná v obchodnom registri
vedenom Okresným súdom Bratislava I,
oddiel Sro, vložka číslo 135499/B
 
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
Číslo účtu: SK62  5600 0000 0066 5444 7001
 
Otváracie hodiny:

podľa požiadaviek zákazníka

- pečieme len na objednávku

Z prevádzkových dôvodov

osobné návštevy prijímame

iba po telefonickom dohovore

Osobný odber na adrese:

Bratislavská 45/25, 900 21 Svätý Jur

Objednávky cez mail:

cukraren.av@hotmail.com

Informácie:

0948 150 234

Kontaktujte nás

bez riadne vyplneného formuláru Vás nebudeme môcť spätne kontaktovať